Skip to content

Lê Tuấn Anh

My feedback

1 result found

 1. 2 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  An error occurred while saving the comment
  Lê Tuấn Anh commented  · 

  Tôi chỉ so sánh và nhận thấy phần mềm MT4 trên gioa dịch Forex hiện nay có tất cả các tính năng của nó cũng là vấn đề giao dịch mua bán..cũng có rất nhiều vấn đề đặt ra và xữ lý khi giao dịch.
  Nhưng họ giải quyết nó một cách cực kỳ đơn giản dễ hiểu cho hàng trăm hàng ngàn mặt hàng để giúp cho hàng trăm triệu người dùng trên thế giới một cách cực kỳ dễ dàng...
  Phần mềm CQG chỉ có 10% mã mat hàng giao dịch so với sức chứa của MT4,Khối lượng giao dịch và số lượng người dùng cũng rất ít..Nhưng có lẽ vì quá cồng kềnh phức tạp không đáng có...cho nên CQG nó chạy è ạch...chạy không nổi..Gây nhiễu loạn và ảnh hưởng hiệu quả cho trader rất nhiều..

  Lê Tuấn Anh shared this idea  · 

Feedback and Knowledge Base